نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله موحدی کرمانی برگزار می‌شود .

نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله موحدی کرمانی برگزار می‌شود .

مراسم این هفته نماز جمعه تهران در دانشگاه تهران برگزار می‌شود و حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان دومین سری از سلسله مباحث خروج از خط امام (ره) سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران خواهد بود.