رژیم عربستان جنایتکار جنگی و حضورش در مذاکرات چندجانبه در مورد سوریه مشکوک و غیرمشروع است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر جنایات آل سعود در یمن و حمایت آن از تروریسم گفت: رژیم عربستان جنایتکار جنگی و حضورش در مذاکرات چندجانبه در مورد سوریه مشکوک و غیرمشروع است.

سردار سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی با اشاره به نشست وین درباره سوریه و حضور رژیم آل سعود در آن افزود: رژیم عربستان به خاطر حمایت همه جانبه از داعش و اقدامات تروریستی در عراق، سوریه و لبنان و تروریسم دولتی بحرین و نیز جنایت های فراوان در حمله به بیمارستان ها، مدارس و خانه های مردم و تخریب زیرساخت های کشور یمن، جنایتکار جنگی است.
وی تاکید کرد: رژیم عربستان با این عملکرد، حضورش در مذاکرات چند جانبه وین در مورد سوریه، مشکوک و غیرمشروع است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: این رژیم از نظر اخلاقی، سیاسی، نظامی و اجرایی به علت تندروی های نامعقول ، صرفاً با هزینه کردن دلار و بازی با منابع عظیم نفتی، سکوت مجامع جهانی را خریده و این روزها هم درصدد است جنایت خود را درباره علمای تراز اول دین دنبال کند.
سرلشکر فیروزآبادی با تاکید بر اینکه مسئولان خودخواه عربستان در قبال اقدامات و رفتارهای جنون آمیز باید پاسخگوی ملت خود و ملت های منطقه باشند تصریح کرد: عواقبی سخت در انتظار حاکمان آل سعود است.