با افتتاح این شرکت نیاز کشوربه این محصول برطرف می شود.

نخستین کارخانه تولیدکننده منگنز ایران (شرکت آنا کیمیا منگنز ) صبح امروز باحضور معاون اول رییس جمهور در زنجان افتتاح شد.


با افتتاح این شرکت نیاز کشوربه این محصول برطرف می شود

شرکت آنا کیمیا منگنزدرمدت 4 سال ساخته شده است وظرفیت تولید 5 هزارتن پرمنگنات درسال را دارد . پیش ازاین تکنولوژی تولید پرمنگنات راتنها 3 کشورکانادا ، امریکا وهند داشتند .

برای این طرح اقتصادی 34 میلیاردتومان سرمایه گذاری انجام شده است .

با این افتتاح زمینه اشتغال 50 نفرفراهم شد .

از پرمنگنات در فروآوری وتولید شمش روی وتصفیه آب درجایگزینی کلر استفاده می شود .

زنجان ، قطب روی شممش روی کشور است.