ضمن تکذیب اینگونه موارد، از همکاران محترم موکدا درخواست می شود از باز نشر چنین مطالبی خودداری فرمایند.

معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، خبرهای منتشر شده در برخی شبکه‌های غیر رسمی مبنی بر فشار دفتر رییس جمهور به اعضای دولت برای اعمال تغییرات مدیریتی و یا پیگیری موضوعات خاص را تکذیب کرد.

در مطلب منتشر شده از سوی پرویز اسماعیلی آمده است: اخیرا در شبکه های غیر رسمی اطلاع رسانی، بویژه در فضای مجازی و گروهی از سایت‌های خبری؛ مطالبی مبنی بر فشار و یا احضار برخی اعضای محترم دولت برای اعمال تغییرات مدیریتی و یا پیگیری موضوعات خاص و ... به "دفتر رییس جمهور" منتسب و سپس به شکل سازمان یافته ای منتشر می گردد.

ضمن تکذیب اینگونه موارد، از همکاران محترم موکدا درخواست می شود از باز نشر چنین مطالبی خودداری فرمایند.

بدیهی است هر گونه اخبار و مطالب منتشره از سوی منابع غیر مسوول در ارتباط با دفتر رییس جمهوری، مورد تایید این دفتر نمی باشد.

معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور آماده همکاری با عزیزان رسانه ای در این زمینه است.