مربیان پیش دبستانی برای چندمین بار در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل مجلس تجمع کردند.

مربیان پیش دبستانی برای چندمین بار در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل مجلس تجمع کردند.

مربیان پیش دبستانی خواستار حمایت مجلس از تغییر وضعیت شغلی خود هستند.

این افراد صبح امروز نیز با وجود هوای سرد و بارانی تهران در مقابل درب مجلس تجمع کرده و بار دیگر خواسته‌های خود را از نمایندگان مطرح کردند.