بیش از یک سوم نمایندگان در رأی‌گیری طرح‌ها و لوایح امروز مشارکت نداشته‌اند و این مسأله برای شنوندگان و بینندگان برنامه‌های مجلس روی خوشی ندارد.

نماینده مردم تهران گفت: بیش از یک سوم نمایندگان در رأی‌گیری طرح‌ها و لوایح امروز مشارکت نداشته‌اند و این مسأله برای شنوندگان و بینندگان برنامه‌های مجلس روی خوشی ندارد.

محمد کوثری با استناد به ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس شأن مجلس را به دلیل مشارکت نکردن بیش از یک سوم نمایندگان در رأی‌گیری طرح‌ها و لوایح امروز مجلس را دچار خدشه دانست.

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی با وارد دانستن این تذکر ضمن درخواست از مشارکت نمایندگان در رأی‌گیری طرح‌ها و لوایح خطاب به شنوندگان برنامه رادیویی مجلس گفت: عدم رأی‌گیری به عدم مشارکت نمایندگان در رأی‌گیری‌ها به معنای رأی ممتنع می‌باشد، اما اگر نماینده‌ای چنین نیتی هم برای رأی ندادن داشته باشد بهتر است که در رأی‌گیری مشارکت کند.