اصل ادعای قبلی بنده مبنی بر اینکه هیات نظارت بار شکایت از طرف آقای هاشمی را به دوش کشیده نیز اثبات و فرافکنی‌ها در این باره بلااثر شد

مدیرمسئول هفته نامه پنجره در جمع خبرنگاران گفت: اصل ادعای قبلی بنده مبنی بر اینکه هیات نظارت بار شکایت از طرف آقای هاشمی را به دوش کشیده نیز اثبات و فرافکنی‌ها در این باره بلااثر شد

علیرضا زاکانی مدیرمسئول هفته نامه پنجره در جمع خبرنگاران درباره دادگاه روز گذشته خود گفت: در جلسه دادگاه که خوشبختانه با توضیحات مستدل و متقن اینجانب به صدور رای برائت هیات منصفه منجر شد، کذب بودن اطلاعیه معاونت مطبوعاتی در این باره عملا اثبات شد. چراکه نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست تاکید کرد که این شکایت از جانب دادستانی نیست و هیات نظارت شاکی بوده است و لذا قاعدتا آقای ظهوریان باید هیات منصفه را ترک می کرد؛ اما در کمال ناباوری آقای ظهوریان برخلاف اطلاعیه صادرشده قبلی معاونت مطبوعاتی حاضر به پذیرش مسئولیت شکایت خود نشد و چندبار پذیرفتن مسوولیت شکایت بین او و نماینده دادستانی پاسکاری گردید و نهایتا با دخالت قاضی محترم و بیان این استنباط که چون نماینده دادستان گزارش هیات نظارت را وارد دانسته، لذا شاکی را نماینده دادستان تلقی نمود.
وی افزود: جالب این جاست که در جلسه دادگاه مطرح شد اساسا این پرونده باید شاکی خصوصی می داشت و خود آقای هاشمی می بایست شکایت می کرد لذا معلوم شد اصل ادعای قبلی بنده مبنی بر اینکه هیات نظارت بار شکایت از طرف آقای هاشمی را به دوش کشیده نیز اثبات شد و فرافکنی ها در این باره بلااثر گردید.
مدیرمسوول پنجره درباره حواشی پیرامون دادگاه نیز گفت: دو روز قبل بنده در مصاحبه ای گفته بودم که مجموعه هیات نظارت بر مطبوعات که دبیرخانه اش در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فعال است به دلیل درج مطلبی در نقد آقای هاشمی رفسنجانی در نشریه پنجره از من شکایت کرده است که در تنظیم خبر آن رسانه محترم عنوان معروفتر آقای انتظامی یعنی معاون مطبوعاتی ارشاد را درج کردند و لذا روابط عمومی معاونت مطبوعاتی به خیال پیدا کردن فرصتی مناسب،اطلاعیه داد که این شکایت توسط معاونت مطبوعاتی نبوده است و شاکی پرونده هیات نظارت بوده است و فلانی فرق این دو را نمی داند!