ترقی گفته است که بین جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین تفکیک وظایف صورت گرفته است

مهمترین چالش اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟

چالش مهم برای همه گروه های اصولگرا در درجه اول نحوه ائتلاف آنها در انتخابات و رسیدن به یک لیست واحد است.

با توجه به صحبت شما مقداری برای ائتلاف اصولگرایان دیر نشده است؟

هنوز تا زمان ثبت نام نامزدها فرصت زیاد است اما به طور طبیعی قدری دیر است نمی توان گفت که تأخیر وجود ندارد.

این تأخیر را متأثر از چه می دانید؟

تأخیر بیشتر به نظر می رسد که ناشی از فقدان مرکز ثقل در بین اصولگرایان است که این مرکز ثقل فصل الخطاب باشد و همه حرف آن را بپذیرند و تبعیت کنند و سریعتر به تصمیم نهایی برسند.

اصولگرایان چه طور می خواهند فقدان مرکز ثقل در اردوگاه خود را جبران کنند؟

شورای هماهنگی اصولگرایان هنوز در شرف تشکیل است یک مقداری در تشکیل آن تأخیر شده است.

چرا اینقدر جامعتین در این دوره از انتخابات مجلس ساکت است و تحرکی از آن مشاهده نمی شود؟

جامعه روحانیت در این زمینه فعال است اما جامعه مدرسین به لحاظ سازوکاری که دارد در انتخابات خبرگان صرفا می تواند وارد شود از مصادیق حمایت کند ولی در انتخابات مجلس در گذشته هم ورود مصداقی پیدا نکرده است بلکه حمایت های کلی داشته است الان هم چون در مصداق نمی خواهد وارد شود طبیعی است که در حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی فعال نیست اما در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ایفای نقش خواهد کرد.

یعنی الان یک تقسیم کار بین جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صورت گرفته که یکی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگری بر انتخابات مجلس خبرگان تمرکز کند؟

بله، جامعه روحانیت درباره مجلس خیلی معذوریت جامعه مدرسین را ندارد ولی جامعه مدرسین به لحاظ سازوکار و ساختار و آیین نامه اش در این زمینه مقداری با احتیاط عمل می کند.