عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: تلاش می‌شود تا توازن و جامعیت در انتخابات هیئت‌رئیسه شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان لحاظ شود.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: تلاش می‌شود تا توازن و جامعیت در انتخابات هیئت‌رئیسه شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان لحاظ شود.

احمد حکیمی‌پور عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اظهار داشت: همه اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان روی ریاست‌ محمدرضا عارف در این شورا اجماع دارند.
وی اضافه کرد: این اجماع بستگی به این دارد که خود عارف برای ریاست اعلام آمادگی کند یا نه.
حکیمی‌پور همچنین درباره واگذاری تکفل ریاست شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از سوی عارف به فرد دیگری گفت: از این مساله اطلاعی ندارم.
دبیرکل حزب اراده ملت پیرامون جایگاه حزب کارگزاران در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز ابراز کرد: حزب کارگزاران یکی از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و تاکنون هم نشان داده‌ که تابع نظر جمعی اصلاح‌طلبان بوده است.
حکیمی‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در شورای موقت سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، افراد نزدیک به طیف آیت‌الله هاشمی حضور ندارند، اظهار داشت: تلاش می‌شود تا در انتخابات هیئت‌رئیسه دائم شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، توازن و جامعیت لحاظ شود.