علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت امشب میهمان برنامه "نگاه یک" شبکه اول سیما است.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت امشب میهمان برنامه "نگاه یک" شبکه اول سیما است.


علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت در این برنامه از بایدها و نبایدهای برجام و راهبردهای پیشنهادی ایران برای حل مشکلات منطقه می گوید.

برنامه "نگاه یک" شنبه شب ها ساعت 23 از شبکه اول سیما پخش می شود .