بابک زنجانی گفت: مجبورم کردید بگویم همین الان، 22 میلیارد یورو پول نقد دارم.

بابک زنجانی گفت: مجبورم کردید بگویم همین الان، 22 میلیارد یورو پول نقد دارم.

بابک زنجانی در بخشی از دفاعیات امروز خود اظهار داشت: میخواستم روز آخر دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم که همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند زنجانی هیچ پولی ندارد اعلام کنم اما مجبور شدم امروز بگویم.