محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در همایش روز جهانی مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست حضور یافت.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در همایش روز جهانی مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست حضور یافت.

در این نشست که ظریف به همراه همسرش در آن حضور یافته، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران حضور دارند.

این نشست از سوی سازمان محیط زیست درسالن همایش های بین المللی این سازمان برگزار شده است.