معاون اجرایی رئیس جمهور با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل انتقاد کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل انتقاد کرد.

متن مطلب منتشر شده از محمد شریعتمداری به شرح زیر است:

وقتی دروغگویی در دوره‌ای فضلیت شود و ارتکاب آن عادت، این‌گونه می‌شود که صفات عجیب و غریب "خیلی دقیق و کارشناسی شده" و "بدون اینکه ریالی از منابع دولت هزینه شود" در وصف اجرای فضاحت بار قانون خوب هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته که آمارها و اطلاعات به روشنی گویای کذب بودن این ادعای عجیب است بر زبان بعضی به راحتی جاری می‌شود؛ قانونی که اجرای فضاحت بارش آن را تا سرحد "توزیع نقدی غیر هدفمند یارانه‌ها " تنزل داد.