دبیر شورای عالی امنیت ملی از تشکیل ستاد نظارت بر برجام خبر داد و گفت: قرار است جلسه این ستاد فرداشب تشکیل شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی از تشکیل ستاد نظارت بر برجام خبر داد و گفت: قرار است جلسه این ستاد فرداشب تشکیل شود.


علی شمخانی در حاشیه بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات درباره اعضای این ستاد افزود: فرداشب در زمینه اعضای تشکیل‌دهنده این ستاد نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.