منطقه ما 20 الی 30سال گذشته شاهد جنگ‌هایی بوده که آثار و عواقب آن بر محیط زیست غیرقابل انکار است.

وزیر خارجه کشورمان اظهار کرد: منطقه ما 20 الی 30سال گذشته شاهد جنگ‌هایی بوده که آثار و عواقب آن بر محیط زیست غیرقابل انکار است.

محمد جواد ظریف در همایش روز جهانی مقابله با آثار جنگ در محیط زیست حملات صدام به کشتی‌های نفتی در خلیج فارس حملات علیه شهرها و اقدامات علیه چاه‌های نفتی کویت در جنگ خلیج فارس نمونه‌هایی از این موضوع است. در همین راستا در سال 2001 دولت کویت در سازمان ملل پیشنهاد نامگذاری روز مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست را مطرح کرد و ما امروز این روز را گرامی می‌داریم.