رضایی ، در افتتاحیه همایش فرصتهای سرمایه گذاری در کیش تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ومناطق آزاد به ایراد سخنرانی پرداخت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در افتتاحیه همایش فرصتهای سرمایه گذاری در کیش با تاکید بر جایگاه امنیت در ایجاد جهش اقتصادی خطاب به بیگانگان گفت:فکر تغییر مرزهای بین المللی را از ذهن خود خارج کنید.

رضایی ، در افتتاحیه همایش فرصتهای سرمایه گذاری در کیش تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ومناطق آزاد به ایراد سخنرانی پرداخت.

رضایی گفت: اقتصاد مقاومتی چه در تحریم وچه پس از تحریم تهیه شده است اقتصاد را مانند فنر می سازد که از حالت شکنندگی خارج شود لذا پس از تحریم ویا شوک های بین المللی که فشاری نیست به کار خود ادامه می دهد ودر شرایط سخت هم مانع ضرر و زیان به مردم می شود.

وی مردمی کردن اقتصاد و دانش بنیان سازی ورقابت پذیری وتوسعه کار افرینی را پیشران تولید ملی در اقتصاد مقاومتی ذکر کرد وگفت:ب اتوجه به بندهای دهم تا دوازدهم این سند که روی مناطق آزاد و صادرات وسرمایه خارجی تاکید شده است اقتصاد مقاومتی مصمم به حضور جدی اقتصاد ملی در تجارت بین المللی است.

رضایی با بر شمردن منابع طبیعی وانسانی ونظام سیاسی با ثبات ایران موقعیت کشور را برای یک جهش اقتصادی مناسب دانست و افزود: دو شرط اساسی برای جهش اقتصادی لازم است یکی تبعیت کردن از الگوی پیشرفت بومی ودیگری حفظ استقلال و ثبات کشور وامنیت سازی در منطقه است، استقلال اجازه می دهد که ایران از همه کشورهای جهان برای تجارت خود استفاده کند و ثبات باعث می شود که وقفه در پیشرفت کشور بوجود نیاید و امنیت سازی موجب تسهیل تحارت ما در منطقه می شود.

وی گفت که حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی پاک که حاکمیت کشور را آسیب نزند مورد حمایت ما خواهد بود.

رضایی خطاب به کشورهای خارجی گفت: فکر تغییر مرزهای بین المللی را از ذهن خود خارج کنید و در امور داخلی کشورهای منطقه مداخله نکنید.

وی در این همایش اعلام کرد که منطقه آزاد کیش به عنوان منطقه آزاد مالی تبدیل شود وبانک‌های بزرگ داخلی وخارجی به اینجا بیایند وبورس بین المللی انرژی در اینجا شکل بگیرد.

در همایش کیش سفرای خارجی وکار آفرینان کشور وروسای بانکهای کشور ومسولین دولتی از جمله اقایان ترکان وپور حسینی و خانم امین زاده وتعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

همچنین نمایشگاه دستاوردهای مناطق آزاد و بانکها و بیمه و بورس در بخش جنبی همایش با حضور دکتر محسن رضایی افتتاح شد.