عباسعلی منصوری آرانی در گفتگو با مثلث آنلاین گفت فعالیت کمیسیون برجام تمام شده است

منصوری‌آرانی در گفت‌وگو با مثلث به اظهارات علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام پاسخ داد. زاکانی گفته بود فعالیت این کمیسیون ادامه دارد.

علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام اعلام کرده "این کمیسیون به فعالیت خود ادامه می‌دهد" آیا این طور است؟

ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد "در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش مى‏آید و تشکیل کمیسیون ویژه‏اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى‏کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى‏شود. هیأت رئیسه مجلس نیز می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع کند." پس نحوه شکل گیری و خاتمه کار کمیسیون ویژه مشخص است به عبارت دیگر مادامی که بررسی برجام در کمیسیون ادامه می داشت کمیسیون ویژه پابرجا بود اما وقتی بررسی موضوع انجام و گزارش نهایی و تحویل هیأت رئیسه مجلس شد نقطه پایانی کمیسیون بر مبنای آیین نامه داخلی قرائت گزارش در صحن علنی است یعنی به محض آنکه آقای نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه "وسلام علیکم" گزارش تدوینی را پشت تریبون مجلس خواند همان جمله ختم کار کمیسیون ویژه بود. در واقع وظیفه کمیسیون ویژه ارائه گزارش به مجلس بود وقتی که گزارش در صحن علنی قرائت شد دیگر موضوعی برای بررسی وجود ندارد مگر آنکه اعلام شود گزارش ناقص و اشتباه بوده تا مجدد کمیسیون فعالیت خود را از سر گیرد که چنین اعلامی هم انجام نشد.

پس کار کمیسیون ویژه بررسی برجام تمام شده است؟

بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام در صحن علنی مجلس دیگر این کمیسیون هیچ نشست دیگری نداشت و این خود نشانه پایان کار کمیسیون ویژه است. ثانیا هیأت رئیسه مجلس موظف است در این شرایط ختم کار کمیسیون ویژه را رسما اعلام کند چون هیأت رئیسه مجلس در نشست خود درباره همین موضوع رأی گیری و اتمام کمیسیون برجام رأی آورد. ثالثا طبق قانون "اقدام متقابل و متناظر جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" مسئولیت تهیه گزارش درباره اجرای برجام و قرائتش در صحن نیز برعهده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت بنابراین دیگر ادامه کار کمیسیون ویژه موضوعیتی ندارد.