معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان در نشست وین 2 در ارتباط با بحران سوریه سخنرانی کرد و به بیان دیدگاه‌ها و راه‌ حل‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بحران سوریه پرداخت.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان در نشست وین 2 در ارتباط با بحران سوریه سخنرانی کرد و به بیان دیدگاه‌ها و راه‌ حل‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بحران سوریه پرداخت.

نشست وین 2 در ارتباط با بحران سوریه از ساعت یک بعدازظهر به وقت ایران در هتل امپریال وین آغاز شده و تاکنون مقامات برخی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از جمله آمریکا‌، لبنان، آلمان،‌ عراق،مصر، روسیه، چین و نماینده اتحادیه اروپا به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با بحران سوریه پرداختند.