همکاری چهارجانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق در جنگ علیه تروریسم پیروز خواهد شد.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیتی ملی در گفتگو با پایگاه خبری العهد گفت: همکاری چهارجانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق در جنگ علیه تروریسم پیروز خواهد شد.

پایگاه خبری العهد به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.