یکی از معاونان وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی و آثار منفی آن بر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جلسه غیرعلنی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش داد.

یکی از معاونان وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی و آثار منفی آن بر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جلسه غیرعلنی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش داد.

با دعوت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میرباقری، معاون وزیر کشور با حضور در جلسه غیر علنی امروز مجلس درخصوص آسیب‌های اجتماعی شامل طلاق، فقر، فحشا، ایدز، مسائل غیراخلاقی و مواد مخدر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش مفصلی ارایه داد.

به گفته میرباقری این گزارش به همت کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه شده است.