مجلس شورای اسلامی که از 8 صبح تا این لحظه میزبان میرباقری معاون انتظامی وزیر کشور در جلسه غیر علنی بود، جلسه علنی خود را آغاز کرد.

مجلس شورای اسلامی که از 8 صبح تا این لحظه میزبان میرباقری معاون انتظامی وزیر کشور در جلسه غیر علنی بود، جلسه علنی خود را آغاز کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخری) به کشتی‌ها را در دستور رسیدگی دارند.