رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای استحکام ساخت درونی قدرت باید آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای استحکام ساخت درونی قدرت باید آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم.

علی لاریجانی صبح امروز در همایش استحکام ساخت درونی قدرت در دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اینکه تشخص یک جامعه به سابقه تاریخی و فرهنگی خود است اظهار کرد:‌ این تشخص به فرهنگ، عرفیات و روابط اجتماعی باز می‌گردد. دفتر زندگی مردم هم دفتر فرهنگی و اجتماعی است اما در این حوزه چالش‌هایی داریم.

وی در ادامه افزود:‌ درست است که ما نقاط قوتی مثل تفکر دینی داریم و بسیاری از مناسبات اجتماعی ما تحت تاثیر دین است، اما سهم دین و مسائل عرفی ما تغییرات زیادی کرده است. اکنون تلقی ما از دین یا اجتماعیات با صد سال پیش متفاوت شده است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به برخی تغییرات اجتماعی در جامعه ایران گفت‌: به طور مثال کشف حجاب در زمان رضاشاه انجام گرفت که تاثیرگذار هم بود درست است که علما در مقابل این مساله مقاومت کردند، اما بالاخره این کار رضاشاه تاثیرگذار بود. بعد از او هم پسرش شرایط دین گریزی را دنبال و عرفیاتی را در جامعه باب کرد.