این نماینده مجلس به مثلث می‌گوید دولت قصد دارد چه وزرایی را عزل کرده و در مقابل چه طیفی را جایگزین کند.

مهدی غضنفرآبادی عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در گفتگو با مثلث آنلاین گفته است که دولت قصد دارد استانداران میانه‌رو را برداشته و اصلاح طلبان تندرو را جایگزین کند. به گفته او دولت قصد دارد با این کار ضعف‌های خود را بپوشاند.

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور اعلام کرد که تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد، ارزیابی شما از این صحبت چیست؟
همان زمان هم می گفتیم برخی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ضعیف هستند اما دولتی ها توپ را به زمین مجلس می انداختند مثلا فرجی دانا وزیر علوم به خاطر کمک به دولت استیضاح شد. در کل امیدواریم که رئیس جمهور وزرای ضعیف کابینه را بردارد.
کدام استانداران به نظر شما عزل می شوند؟
حتما در سطح استانداران به نظرم معتدل ها را بر می دارد اصلاح طلبان تندرو را جایگزین می کند تا پازل انتخاباتی شان تکمیل شود.
در سطح وزرا کدام ها از کابینه حذف می شوند؟
وزیر آموزش و پرورش، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت و معدن و وزیر جهادکشاورزی ضعیف عمل کردند و نتوانستند پاسخگوی انتظارات باشند.
چرا در این مقطع زمانی دولت به فکر تقویت کابینه افتاده است؟
بالاخره سال انتخابات مجلس است و کم کاری ها در دولت خیلی برای مردم مشهود و ملموس شده برای آنکه سرپوشی بر ضعف بگذارند می خواهند دست به این تغییرات بزنند، البته اگر توپ را به زمین مجلس نیاندازند خیلی خوب است.
به نظر شما جایگزین استانداران و وزرای معزول افراد میانه رو می آیند یا آنها اصلاح طلب خواهند بود؟
فانی گرایش اصلاح طلبی داشت و اصلا در آموزش و پرورش او تصمیم گیری نمی کرد اما وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر راه و شهرسازی به خاطر کم کاری هایشان عزل می شود قطعا کسانی با گرایش اصلاح طلبی جایگزین می شوند که بتوانند پازل انتخاباتی جریان دولت را کامل کنند و تحرک بیشتری از خود در حوزه مسئولیت شان نشان دهند. روزهای نخست رئیس جمهور دم از اعتدال می زد اما دیگر از رویکرد اعتدال در دولت خبری نیست آقایان پورمحمدی وزیر دادگستری و رحمانی فضلی وزیر کشور اصولگرا بودند که اولی اختیارات زیاد اجرایی ندارد و دومی نیز در انتخاب استانداران و فرمانداران نقشی ایفا نکرد.