مثلث آنلاین : شماره جدید هفته نامه مثلث منتشر شد .
این شماره مثلث همراه است با گفت و گویی تفصیلی با علی عباسپور .
عباسپور از جمله نمایندگان منتقد محمود احمدی نژاد در پارلمان بود. او حالا رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است . عباسپور در مصاحبه با مثلث گفته است :« کاملا معتقدم احمدی نژاد یک تفکر خودسرانه کاملی داشت که نه قوه قضائیه را قبول داشت، نه شورای نگهبان و نه قوه مقننه و می‌گفت که همه باید در قوه مجریه متمرکز شوند. ایشان خود را پاسدار قانون اساسی می‌دانست و نهایتا تفسیر شورای نگهبان را نمی‌پذیرفت. قوانین مجلس را درحقیقت اجرا نمی‌کرد. با قوه قضائیه درمی‌افتاد. وقتی فردی نه قوه مقننه، نه قوه قضائیه و نه شورای نگهبان را قبول داشته باشد غیر از خودسری نام دیگری ندارد. البته روی همین مسائل بود که مجلس ایستادگی می‌کرد. »
مثلث در این شماره خود البته به احتمال تغییرات کابینه هم پرداخته است.گزارش یادداشت و مصاحبه این بخش را تشکیل می دهد .
مثلث اخباری اختصاصی هم دارد از مذاکرات هسته ای . مثلث نوشته است که اختلافات اساسی بر سر تحریم ها و بازرسی ها وجود دارد .
ماجرای طرح سه فوریتی مجلس هم زیر ذره بین مثلث قرار گرفته است . مثلث اقدام کریمی قدوسی در نحوه جمع آوری امضا از نمایندگان را نقد کرده و آن را اشتباهی بزرگ دانسته است.
گفت و گویی ویژه با کاهانی کارگردان سینما هم به بهانه فیلم جدید او فرهنگ این شماره را تشکیل می دهد.
مثلث به صورت ویژه ای کتاب جدید دکتر حداد عادل را نیز بررسی کرده است . این پرونده همراه است با یادداشت اختصاصی دکتر حداد عادل برای مثلث
مثلث را از روزنامه فروشی ها بخواهید.