کشورهای عضو جنبش عدم تعهد حملات تروریستی اخیر داعش در بیروت ، بغداد و پاریس را به شدت محکوم می کنند.

سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحدگفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد حملات تروریستی اخیر داعش در بیروت ، بغداد و پاریس را به شدت محکوم می کنند.

غلامحسین دهقانی در نشست امروز صبح مجمع عمومی سازمان ملل افزود: حوادث تروریستی اخیر یکبار دیگر ثابت کرد تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز تهدیدهای جهانی هستند و مبارزه با آن ها همکاری جهانی را می طلبد.

وی افزود: جنبش عدم تعهد درباره استمرار و تکثیر گزینشی قطعنامه های کشوری در شورای حقوق بشر، و بهره برداری ابزاری از این قطعنامه ها برای مقاصد سیاسی نگرانی عمیق دارد و معتقد است سوءاستفاده از حقوق بشر برای مقاصد سیاسی موجب تضعیف اصول جهان شمولی حقوق بشر می شود.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان همچنین اضافه کرد: جنبش عدم تعهد از همه کشورهای عضو می خواهد به منظور پیشگیری از سوءاستفاده سیاسی و گزینشی از حقوق بشر که موجب بی اعتباری کمیسیون حقوق بشر شد، همکاری های بین المللی و گفتگوی سازنده در حوزه حقوق بشر را افزایش دهند.