ما به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی مبتنی بر انصاف عدالت هستیم و به زودی لایحه‌ی سامانه جامع مکانیزه خرید را برای جاری شدن این هدف به مجلس تقدیم می‌کنیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار کرد:‌ ما به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی مبتنی بر انصاف عدالت هستیم و به زودی لایحه‌ی سامانه جامع مکانیزه خرید را برای جاری شدن این هدف به مجلس تقدیم می‌کنیم.

علی طیب نیا که به منظور پاسخگویی به سوال ملی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد وضع نظام مالیاتی کشور سخن می‌گفت خاطر نشان کرد:‌ همان طور که رهبری سال گذشته بیان کرد اقتصاد ایران از دو بیماری و دو عارضه مهم رنج می‌برد؛ یکی دولتی بودن و یکی نفتی بودن و برای این که عارضه‌ی دولتی بودن اقتصاد ایران درمانده شود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها تصویب و ابلاغ شد و اگر این سیاست‌ها و قانون به درستی اجرا شود زمینه را برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد فراهم می‌کند. اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق موجبات آسیب پذیری را فراهم می‌کند. یکی کاهش قیمت نفت، و در مقابل صحن بالای درآمدهای نفتی و بودجه و سهم اندک مالیات‌ها، و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و برای اینکه بتوانیم مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را حل کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی نماییم توجه به درآمدهای نظیر درآمدهای مالیاتی، ضروری است.

طیب‌نیا تصریح کرد: آمارها و ارقام‌ نشان می‌دهد سهم مالیات در تولید درآمدهای ناخالص ملی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است و طی سالهای 84 تا 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 6 تا 8 درصد بوده؛ در حالی که در کشورهای جهان این رقم به مراتب بالاتر است و در کشورهای توسعه یافته بین 30 تا 50 درصد است و در کشورهایی که وضعیت مشابه ما دارند چیزی حدود 20 درصد است و در قانون برنامه پنجم هدف گیری شده است که این میزان به 10 درصد ارتقاء پیدا کند و با وجود همه افزایش‌های درآمدی ناشی از مالیات در سالهای اخیر هنوز با آنچه که در دنیا مرسوم است فاصله داریم و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز این گونه هدفگیری شده است که وابستگی دولت به بودجه نفتی باید به طور کامل قطع شود و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.

طیب نیا با اشاره به برنامه دولت برای نوسازی نظام مالیاتی کشور گفت: اجرای برنامه‌های موثر برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و تکمیل نظام مالیاتی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما برای افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش مالیات اتکا نداریم و معتقدیم باید به دنبال گسترش پایه‌های جدید مالیاتی باشیم و معتقدیم پایه‌های موجود که از ظرفیت آنها به خوبی استفاده نمی‌شود نظیر مالیات بر ارزش افزوده، باید تکمیل شود و معافیت مالیاتی غیر ضروری و زائد حذف شود و جلوی فرار مالیاتی از طریق استقرار شیوه‌های نوین بر اساس اطلاعات صحیح از درآمد و هزینه مودیان مالیاتی توسعه یابد.

وی ادامه داد: به هیچ وجه به دنبال افرایش نرخ مالیات برای فعالیت‌های سالم و شفاف نیستیم بلکه معتقدیم حتی با کاهش نرخ مالیات اما توسعه پوشش مالیاتی و استفاده از اطلاعات درست و جلوگیی از فرار مالیاتی می‌توانیم سهم درآمدهای مالیاتی خود را در بودجه ارتقاء دهیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد:‌ وصول مالیات مبتنی بر اطلاعات درست و دقیق نیست و من با ابراز تاسف باید بگویم که هنوز سامانه جامع درآمدهای مالیاتی تکمیل نشده و به دلیل نقص در نظام اطلاعات مالی زمینه بی‌عدالتی مالیاتی در کشور هنوز موجود است و عده‌ای از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و عده‌ای دیگر مورد اجحاف قرار می‌گیرند، اما خوشبختانه سامانه مکانیزه فروش در حال تکمیل است و امیدواریم بتوانیم با به کارگیری این سامانه عدالت مالیاتی در کشور را شاهد باشیم. و برای آن یک برنامه مفصل و جامع برای آن در دولت و وزارت اقتصاد در حال اجراست و نقاط قوت و ضعف این سیستم در قالب این برنامه به خوبی شناسایی شد. و وضعیت مطلوب نظام مالیاتی متناسب با شرایط بومی اقتصاد ایران توصیف شد و برنامه‌های لازم برای رسیدن به وضع مطلوب از وضع موجود مشخص شد و با بهره‌گیری از تجارب جهانی و استفاده از نوآوریهای مالیاتی در عرصه‌ی بین‌المللی مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب روشن شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از برنامه دولت برای تامین خواسته مردم و کشور و نمایندگان برای استقرار دولت درنظام مالیاتی خبر داد و گفت: در این سیستم تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی به صورت مکانیزه انجام می‌شود و از فناوری‌های روز بین‌المللی استفاده می‌شود و ارتباط مستقیم بین مودی و ماموران مالیاتی قطع خواهد شد و بسیاری از نارضایتی‌ها از این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید و هیچ پرونده مالیاتی بدون ارائه اظهارنامه رسیدگی نخواهد شد و با استقرار و کاربرد سیستم مدیریتی ریسک مودیان کم ریسک ، ریسک متوسط و پر ریسک شناسایی می‌شود و تمرکز نظام مالیاتی متمرکز بر مودیان پرریسکی می‌شود که از پرداخت مالیات اجتناب و فرار می‌کند.