ملت ایران از این اتفاق افتاده نخواهند گذشت مگر آنکه به نحو شایسته‌ای جبران شود.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه توهین انجام شده در برنامه فیتیله اهانت به مردم ایران و نه مردم آذربایجان بود، گفت: ملت ایران از این اتفاق افتاده نخواهند گذشت مگر آنکه به نحو شایسته‌ای جبران شود.

حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد در واکنش به نطق محمد حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا درباره قرائت نشدن بیانیه نمایندگان ترک زبان در خصوص اهانت برنامه فیتیله به مردم ترک زبان گفت: در مورد برنامه فیتیله آن اهانت به ملت ایران و نه تنها آذربایجان بود.

وی افزود: هر ایرانی متدین و صالحی که این برنامه را دید از صمیم قلب رنجید و آن افراد را مورد مواخذه قرار داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ملت ایران از این تقصیر نخواهد گذشت مگر اینکه به نحو شایسته‌ای جبران شود.