علی مطهری نماینده مردم تهران از پاسخ‌های علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع شد.

علی مطهری نماینده مردم تهران از پاسخ‌های علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع شد.

علی مطهری در سوالی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسید چرا در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه سهل انگاری شده است؟ پس از شنیدن پاسخ‌های وزیر ارشاد گفت: بنده که قانع نشدم اما با توجه به دو کارته بودن آقای جنتی مجبورم بگویم قانع شدم.

با بیان این جمله توسط نماینده مردم تهران ابوترابی رئیس جلسه پاسخ‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به رای عموم نمایندگان نگذاشت.