مثلث آنلاین: تاج‌گردون به عنوان یک اصلاح‌طلب نمی‌تواند مورد حمایت فراکسیون اصولگرایان و رهروان قرار گیرد.

مثلث آنلاین: با نزدیک شدن به انتخابات سالانه هیات رئیسه مجلس فولادگر می‌گوید تاج‌گردون به عنوان یک اصلاح‌طلب نمی‌تواند مورد حمایت فراکسیون اصولگرایان و رهروان قرار گیرد.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مثلث آنلاین درباره انتخابات سال آخر هیأت رئیسه مجلس گفت: تجربه ادوار گذشته نشان می دهد که دوره آخر رأی گیری برای تعیین اعضای هیأت رئیسه تعبیر به سال تثبیت می شود یعنی آنکه تغییری در ترکیب اعضا اتفاق نمی افتد.
وی درباره رقابت درون فراکسیونی نزدیک تاجگردون با باهنر و احتمال تکرار شدن آن، تصریح کرد: این اتفاق نمی افتد چون آقای تاجگردون در جلسه مشترک دولت و مجلس به عنوان نماینده اصلاح طلبان صحبت کرد پس یک فرد اصلاح طلب قاعدتا نمی تواند نامزد مورد حمایت فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت برای قرار گرفتن در جایگاه نایب رئیس مجلس باشد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت درباره احتمال رقابت درون فراکسیونی کاظم جلالی و محمدرضا باهنر با هدف نامزد این فراکسیون شدن برای جایگاه نایب رئیسی مجلس افزود: آقایان باهنر و ابوترابی هر دو عضو فراکسیون رهروان ولایت هستند بنابراین فراکسیون رهروان ولایت، 3 نامزد برای نایب رئیسی مجلس به صحن علنی معرفی نمی کند مگر آنکه نامزد سوم از فراکسیون اصولگرایان بیاید. البته رقابت داخل فراکسیونی آقای جلالی با آقای باهنر بحث دیگری است که می تواند اتفاق بیفتد.
فولادگر درباره مقایسه میزان سنگینی سبد آرای باهنر و جلالی در داخل فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت یادآور شد: نمی دانم چون در جلسات فراکسیون کمتر شرکت می کنم ضمن آنکه این موضوع جدیدی است که طرح شده و در جریان صحت و سقم آن قرار ندارم.