سند بازطراحی اراک از نظر حقوقی بسیار محکم است زیرا شش وزیر کشورهای گروه ۱+۵ به علاوه نماینده اتحادیه اروپا و همچنین وزیر امور خارجه کشورمان آنرا امضا کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: سند بازطراحی اراک از نظر حقوقی بسیار محکم است زیرا شش وزیر کشورهای گروه ۱+۵ به علاوه نماینده اتحادیه اروپا و همچنین وزیر امور خارجه کشورمان آنرا امضا کردند.


علی اکبر صالحی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: برای اینکه به خارج کردن "کالندریا" (مخزن قلب راکتور) از راکتور اراک اقدام ‌کنیم مقرر شده بود نخست یک موافقتنامه یا سند رسمی توسط کشورهای 1+5 و نماینده اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه کشورمان امضا شود که این کار انجام شد و محتوای آن نیز مورد موافقت دو طرف است.

وی ادامه داد: شرط دیگری که برای خارج کردن «کالندریا» از رآکتور اراک باید احراز شود گزارش آمانو در 24 آذر به شورای حکام مبنی بر بسته شدن پرونده هسته ای ایران است.

صالحی درباره میزان اعتبار سند بازطراحی اراک از نظر حقوقی گفت: یکی از معتبرترین سندهای بین المللی، سندهایی است که دولتها آنرا امضا می کنند و از این منظر این سند بسیار محکم است.

وی ادامه داد: سندهای دیگری مانند سندها یا موافقتنامه های تجاری می توان تولید کرد اما این سندها را شرکتها امضا می کنند نه دولتها و در اینگونه سندها طرف مقابل می تواند وفای به عهد نکند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا سند بازطراحی رآکتور اراک به شکل قطعنامه درخواهد آمد؟ گفت: ابتدا باید موضوع پی ام دی در 24 آذر بسته شود و این شرط اساسی ماست و مقام معظم رهبری نیز بر روی این مسئله تأکید کرده اند و همچنین این سند باید ضمانت اجرای لازم را داشته باشد.

صالحی با تأکید بر اینکه به این سند اکتفا نمی کنیم افزود: اکنون در حال مذاکره برای اسناد تجاری هستیم تا آن اسناد را به امضاء شرکتهای مورد نظر که عهده دار آن هستند برسانیم.