وزیر کشور در پیامی به استاندار تهران دستور بررسی حادثه ورامین و شناسائی و معرفی متخلفان به مراجع قضائی را صادر کرد.

وزیر کشور در پیامی به استاندار تهران دستور بررسی حادثه ورامین و شناسائی و معرفی متخلفان به مراجع قضائی را صادر کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی به استاندار تهران دستور بررسی حادثه ورامین و شناسائی و معرفی متخلفان به مراجع قضائی را صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس هاشمی

استاندار محترم تهران

سلام علیکم

با انتشار اخباری مبنی بر برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی می باشد ،ضمن شناسائی متخلفین نسبت به معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور