شورای سیاست‌گذاری جبهه اعتدال‌گرایان به منظور انتخابات تشکیل شده و معتدلین هر دو جناح در جلسات این شورا حضور دارند.

پس از اینکه زمزمه هایی از احتمال همنشینی برخی اصلاح طلبان و حامیان علی لاریجانی در محافل سیاسی مطرح شد حالا خبرهای تازه ای از جدی شدن این رخداد انتخاباتی روایت دارد .

در تازه ترین تحول در این مورد رئیس کمیته انتخابات جبهه اعتدالگرایان گفته است : شورای سیاست‌گذاری جبهه اعتدال‌گرایان به منظور انتخابات تشکیل شده و معتدلین هر دو جناح در جلسات این شورا حضور دارند.

جمشید ایرانی رئیس کمیته انتخابات جبهه اعتدال‌گرایان گفته است : شورای سیاست‌گذاری جبهه اعتدال‌گرایان به منظور انتخابات تشکیل شده و معتدلین هر دو جناح در جلسات این شورا حضور دارند.

ما در معتدلین اصولگرا بر علی‌لاریجانی تأکید داریم و در معتدلین اصلاح‌طلب عارف و طیف منتسب به وی را می‌پسندیدم و در جلساتمان نیز افراد نزدیک به آقای لاریجانی حضور دارند.

با این تفاسیر حالا باید منتظر اعلام نظر علی لاریجانی باشیم تا ببینیم آیا حاضر است با طیفی از اصلاح طلبان یک فهرست مشترک بدهد یا ترجیح می دهد همچنان به عنوان یک راستگرای سنتی در اردوگاه اصولگرایان باقی بماند .