کشورهای غربی که خود ناقض حقوق بشر هستند با تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، موضوع حقوق بشر را به سخره گرفته اند.

نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باتاکید بر اینکه روابط ایران-کانادا به حالت عادی برنمیگردد،گفت: کشورهای غربی که خود ناقض حقوق بشر هستند با تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، موضوع حقوق بشر را به سخره گرفته اند.

منصور حقیقت پور در خصوص تصویب قطعنانه حقوق بشری علیه ایران، اظهار داشت: واقعا این اقدام به سخره گرفتن قواعد حقوق بشری است چون برخی از کشورها با دستاویز قرار دادن حقوق بشر دست به هر کاری می زنند.

نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی افزود: کشورهای آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا قواعد حقوق بشری را به سخره گرفته اند و برخی دیگر از کشورها مانند استرالیا و کانادا به دنبال آنها میروند.

نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با انتقاد از استانداردهای دوگانه کشورهای غربی پیرامون مسائل حقوق بشری، بیان کرد: چطور می شود پذیرفت کشورهایی که حجاب بانوان مسلمان را نمی پذیرند، مدعی حقوق بشر باشند.

وی با بیان اینکه ایران این اقدام زشت دولت فرانسه را بی جواب نخواهد گذاشت، گفت: اجازه نمی دهیم روابط ایران و کانادا به حالت عادی برگردد و تغییر دولت در کانادا نیز تفاوتی را در این زمینه به وجود نمی آورد چون آنها اگر مخالف بودند باید در مقابل این قطعنامه می ایستادند.

حقیقت پور با اشاره به حمایت کشورهای غربی از گروه های تروریستی یادآور شد: این کشورها هر آنچه را که کاشته اند در این زمینه باید درو کنند و روزی خواهد آمد که کانادا نیز گرفتار تروریست های خود پرورده شود؛ همان گونه که کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا گرفتار این مشکل شده اند.