مخالفت آمریکا و بعضی از غربی‌ها با بشاراسد، با مبارزه با تروریسم تکفیری داعش تناقض دارد و حمایت از داعش محسوب می‌شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: مخالفت آمریکا و بعضی از غربی‌ها با بشاراسد، با مبارزه با تروریسم تکفیری داعش تناقض دارد و حمایت از داعش محسوب می‌شود.

سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه‌ای‌ با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی اظهارداشت: امروز یکی از مسائل مهم جهانی در امنیت و سیاست مبارزه با تروریست‌های تکفیری است، به خصوص تروریست‌های تکفیری داعش در سوریه.

وی ادامه داد: آمریکا و اسرائیل با هدایت خانم کلینتون که در آن زمان وزیر خارجه آمریکا بود، جلسه دوستان سوریه را تشکیل دادند، اول در دو کشور منطقه‌ای و سپس در اروپا، تروریست‌ها را جمع کردند و آن‌ها را از افغانستان و عراق به سوریه منتقل کردند و آن‌ها را آموزش دادند، برای آن‌ها سلاح فرستادند، پشتیبانی کردند و از نظر اقتصادی و نیروی انسانی آن‌ها را تقویت کردند تا تبدیل شدند به جریان تروریستی تکفیری فعلی که دشمن کل مردم جهان است.

فیروزآبادی تصریح کرد: هشدارهایی که در آن سال‌های اول و بعد از آن به کشورهای جهانی و منطقه داده شد که تروریست‌ها در منطقه محدود نخواهند شد و منطقه و جهان را تهدید خواهند کرد، شنیده نشد، ولی امروز با زهری که تروریست‌ها در فرانسه ریختند و در کشورهای دیگر علیه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند، موجب شد دنیای غرب برای مبارزه با تروریسم بیدار شود.

وی ادامه داد: یک مطلب راهبردی بسیار مهمی وجود دارد و آن این است؛ در حالی که سخن از اتحاد علیه داعش و اجتماع برای مبارزه با تروریست‌ها تکفیری مسلح در سوریه زده می‌شود و آقای اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در مجامع مختلف داخل آمریکا و در جهان از موضع مبارزه با داعش حرف می زند، ولی می بینیم که به لنگر استقرار حاکمیت ملی در سوریه حمله می‌کند و دوباره به آقای بشار اسد حمله کرده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین یادآورشد: آمریکایی‌ها باید بدانند که اگر حاکمیت در سوریه مستقر نباشد و اگر علیه آقای بشاراسد شعار بدهند و حمله کنند؛ داعش را تقویت کرده‌اند، این یک تناقض راهبردی است. اعلام جنگ با داعش در عین حال حمله به رئیس جمهور کشوری که می خواهد با داعش مبارزه کند، قابل قبول نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در ارتباط با توافق وین افزود: توافق وین برای این است که تروریست اول نابود شود و در مورد حاکمیت سوریه مردم سوریه نظر بدهند، دیگر حمله کردن به آقای بشار اسد جز اینکه به داعش روحیه بدهد و دوباره آن‌ها را از نظر روحیه تقویت کند نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت . امروز به قدر کافی، تروریست‌های تکفیری جسور هستند و عملیات تاسف بار فرانسه به قدر کافی برای آن‌ها جاذبه و جسارت در بین خودشان و طرفدارانشان ایجاد کرده است اگر آمریکا به سوریه و به بشار اسد حمله کند، جسارت تروریست‌ها را افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد :آمریکایی‌ها بایستی از این سیاست متناقض غلط‌شان دست بردارند تا مبارزه با تروریست‌ها در سوریه به نفع صلح جهانی و امنیت جهانی پیش برود. مخالفت آمریکا و بعضی از غربی‌ها با بشار اسد، با مبارزه با تروریسم تکفیری داعش تناقض دارد و در حمایت از داعش محسوب می‌شود.

ما از حضور شجاعانه و شفاف روس‌ها در سوریه باید درس بگیریم و بقیه قدرت‌ها برای شرکت در مبارزه با داعش، بایستی با شفافیت حضور پیدا کنند.