سعید حجاریان با ارسال نامه ای به احمد توکلی از وی عذرخواهی کرد.

سعید حجاریان طی مصاحبه ای ادعا کرده بود که دولت خاتمی چاپخانه ای را به توکلی به عنوان مدیر مسئول روزنامه فردا داده که وی آن را برای کاسبی شخصی در اختیار پسرش گذارده است.
هر چند این ادعا کاملا خلاف واقع را در همان نشریه تکذیب شد، اما هر از گاهی اینجا و انجا، همان حرف ها تکرار میشد. چند روز پیش نامه ای از حجاریان به توکلی رسید که وی از این موضوع عذرخواهی کرده بود.

متن نامه عذر خواهی حجاریان از توکلی
برادر گرامی اقای دکتر احمد توکلی

باسلام وارزوی توفیق
بعد از مصاحبه ای که چند سال پیش با مجله اندیشه پویا کرده ودر ان ادعا کردم که شما از دولت اقای خاتمی برای روزنامه فردا چاپخانه ای گرفته اید دستگاه تبلیغی دولت معجزه سخن مرا بهانه ای برای رانت جو خواندن شما کرد . من مترصد بودم تا دولت عوض شود تا پس از تحقیق جبران مافات کنم واکنون بعد از تحصیل اسناد (که انرا برای شما میفرستم) به قطع می گویم که روزنامه فردا جز دستگاه لیتوگرافی ابزار دیگری دریافت نکرده است واز بابت این سهو پوزش میخواهم وامیدوارم در استانه انتخابات این موضوع مستمسکی برای حمله به شما قرار نگیرد . توفیق رفیق راهتان در زمینه مبارزه با فساد بخصوص فساد سیاسی باد.
وما أبرئ نفسی إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی إن ربی غفور رحیم
سعید حجاریان