حداقل چهار کشور از مجموع این کشورها در تامین تجهیزات بازطراحی و مرور بازطراحی به ما کمک می کنند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی زمان طراحی اولیه رآکتور آب سنگین اراک را حدود یک سال اعلام کرد و گفت: حداقل چهار کشور از مجموع این کشورها در تامین تجهیزات بازطراحی و مرور بازطراحی به ما کمک می کنند.بهروز کمالوندی با تبیین مفاد سند رسمی بازطراحی راکتور اراک گفت: ماه ها طول کشید تا این سند به امضای نهایی همه اعضا رسید که سندی بسیار مهم است و ملاحظات کشورمان درخصوص این راکتور مدرن سازی و بازطراحی آن در سند درج شده است.

وی افزود: طبق برجام مقرر بود طرف مقابل تعهد قوی بدهد که در بازطراحی راکتور اراک با ما همراهی و همکاری کند که خوشبختانه این سند جنبه محتوایی این تعهد را داراست به نحوی که وزرای خارجه 1+5 و نماینده اتحادیه اروپا آن را امضا کردند.

کمالوندی گفت: یکی از بخش های مهم این سند تعهدی قوی است که در ابتدای سند و بخش های مختلف آن مسئولیت های مختلف هر یک از این کشورها کاملا مشخص شده است.

معاون سازمان انرژی اتمی افزود: البته قرار است خودمان طراحی آن را انجام دهیم و درباره تجهیزات نیز قادریم همه تجهیزات را بسازیم اما برای مدیریت زمان از آنان خواسته ایم ما را همراهی کنند که تعهد داده اند و این کار را می کنند و نباید در مسیر کار شرکت های تجاری با ما مانع ایجاد کنند.

بدون نگرانی، کار بازطراحی راکتور اراک را آغاز می کنیم

کمالوندی گفت: سند رسمی بازطراحی راکتور اراک سند بسیار خوب و محکمی است که این زمینه را فراهم می کند تا بتوانیم بدون نگرانی، کار بازطراحی و مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک را آغاز کنیم.

وی افزود: بخش مهم این کار، مدرن سازی راکتور است که هم لازم است آزمایشگاه های جانبی پیشرفته داشته باشیم و هم تولید سوخت کنیم.

کمالوندی گفت: نکته بسیار مهم این است که گرچه ما تولید سوخت غنی شده برای راکتور داشته ایم اما برای راکتوری اینچنینی نبوده است به همین علت نخستین سوخت راکتور بازطراحی شده آب سنگین اراک در خارج از کشور ساخته می شود اما قرار است سوخت های بعدی در داخل تولید شود.

وی زمان طراحی اولیه این راکتور را حدود یک سال دانست و افزود: در بخشی از سند آمده است که طرف مقابل در مدت سه ماه در قالب کارگروهی نظر نهایی خود را برای تایید طراحی اولیه ارائه می کند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: براین اساس پیش بینی شده است که از نظر زمانی به سرعت مراحل مختلف را پشت سر بگذاریم و این کار به نحوی انجام می شود که آنان موانعی ایجاد نکنند.

کمالوندی سند بازطراحی راکتور آب سنگین اراک را از نظر سیاسی، حقوقی و بین المللی بسیار قوی دانست و افزود: کار مذاکره با چین هم که طرف اصلی ما برای مشارکت در مدرن سازی است آغاز شده است و با آنان نیز به زودی به توافق می رسیم که البته این کار با چینی ها بیشتر جنبه تجاری دارد.