سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حادثه تروریستی حمله به هتل رادیسون در کشور مالی و کشته شدن شهروندان و مردم بی‌گناه را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حادثه تروریستی حمله به هتل رادیسون در کشور مالی و کشته شدن شهروندان و مردم بی‌گناه را محکوم کرد.

حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز هم‌دردی، با دولت و ملت مالی افراط گرایی و تروریسم را تهدید مشترک جهان دانست و برضرورت تلاش متحد همه کشورهای جهان برای مبارزه با این پدیده ضد انسانی تاکید کرد.