شماره جدید هفته نامه مثلث روی دکه های مطبوعاتی قرار گرفت.

شماره جدید هفته نامه مثلث روی دکه های مطبوعاتی قرار گرفت.

در این شماره از هفته نامه مثلث به بهانه سفر ولادیمیر پوتین به ایران روابط تهران و مسکو زیر ذره بین قرار گرفته و به این مساله پرداخته شده که چشم انداز نزدیک شدن ایران و روسیه به یکدیگر در منطقه و جهان چگونه خواهد بود. سعید آجورلو ، سردبیر هفته نامه مثلث در نوشتاری این موضوع را واکاوای کرده و فاز جدید روابط تهران و مسکو را تحلیل کرده است.
در همین پرونده یادداشت های دیگر ی هم در این مورد منتشر شده است.
سیاست در این شماره باز دیگر به سراغ اصلاح طلبان رفته و تحولات انتخاباتی این جناح را بررسی کرده است . گفت و گو با محمد عطریانفر و حسن رسولی در همین مورد انجام شده است.
در بخش دیگری از سیاست این شماره گفت و گویی ویژه انجام شده است با نقوی حسینی آن هم به بهانه حضور او در تجمع اعتراض به سخنرانی موسوی لاری در ورامین .
مثلث این شماره یک پرونده علوم سیاسی هم دارد . پرونده ای که با تکیه بر نظریات افرادی همچون هانتیگتون و فکویاما به بررسی دنیای آینده با توجه به ظهور تروریست های داعش پرداخته است.
در بخش جامعه شناسی هم مثلث به این پرداخته که اساسا چرا جوانان غربی جذب داعش می شوند و اینکه چرا گفتمان بنیاد گرایی در کشورهای اروپایی در حال ریشه دواندن است.