قاضی صلواتی با اعلام پایان شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ادامه دادگاه را به فردا صبح موکول کرد.

قاضی صلواتی با اعلام پایان شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ادامه دادگاه را به فردا صبح موکول کرد.


وکیل بابک زنجانی در جلسه امروز بخش دیگری از دفاعیات موکلش را در برابر اتهامات کلاهبرداری و جعل اسناد ارائه کرد.

رسول کوهپایه زاده تاکید کرد: بخش بعدی دفاعیات موکلش مربوط به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض است که در زمان مقتضی و تشخیص دادگاه ارائه خواهد کرد.

در جلسه امروز دو متهم دیگر در پرونده نفتی نیز حضور داشتند که البته فرصتی برای صحبت و ارائه دفاعیات آنان فراهم نشد.