فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌منظور بررسی خدمات‌دهی نهادهای خدمات رسان وارد شهر مرزی مهران شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌منظور بررسی خدمات‌دهی نهادهای خدمات رسان وارد شهر مرزی مهران شد.

امیر «احمدرضا پور دستان» به‌منظور بررسی نحوه خدمات‌رسانی به زائران از سوی نهادهای خدمات رسان و نظامی و انتظامی وارد شهر مرزی مهران شد.