انتخابات در هر کشوری یک امر داخلی است و هیچ ارتباطی با کشورهای دیگر و جوامع بین المللی ندارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سازمان جاسوسی امریکا (سیا) را طراح سناریوی نظارت بین المللی بر انتخابات ایران به منظور نفوذ در عرصه های مختلف و ایجاد بلوای سیاسی خواند.


عبدالرضا مصری ضمن محکومیت قطعنامه اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود: انتخابات در هر کشوری یک امر داخلی است و هیچ ارتباطی با کشورهای دیگر و جوامع بین المللی ندارد.

وی تصریح کرد: شک ندارم خواسته مطرح شده در متن قطعنامه اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل را سازمان جاسوسی امریکا (سیا) طراحی کرده و نوکران این کشور پیشنهاد داده‌اند چون امریکا قصد ندارد در همه موارد مستقیم ورود کند.

نماینده مردم کرمانشاه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره مستقل است و هیچ وقت به خاطر خوشامدی کشورهای غربی تن به این قطعنامه ها نخواهد داد.

وی تاکید کرد: البته اینگونه قطعنامه ها در طول 36 سال گذشته بارها صادر شده و نه تنها ارزش واکنش بلکه ارزش خواندن هم ندارد.

مصری ادامه داد: کشوری که در نیم قرن گذشته انتخاباتی نداشته و اگر هم داشته، زنان حق رأی در آن نداشته اند، مدعی حقوق بشر در ایران شده است!

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به مردم سالاری دینی است و حقوق بشر در این کشور رعایت می شود، کشوری که از مجلس خبرگان رهبری تا مجلس قانونگذاری و از ریاست جمهوری تا امور شوراها و روستاها از طریق انتخابات سر کار می آیند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: قطعنامه اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل هیچ اهمیتی برای ما ندارد.

در قطعنامه اخیر کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ایران درخواست شده است اجازه نظارت بین‌المللی بر انتخابات در این کشور داده شود!