حادثه ممانعت از برگزاری همایش یکی از احزاب در قرچک ورامین که با مجوز فرمانداری برگزار می‌شد استثناء بود.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: حادثه ممانعت از برگزاری همایش یکی از احزاب در قرچک ورامین که با مجوز فرمانداری برگزار می‌شد استثناء بود.


محمد حسین مقیمی در حاشیه همایش منطقه ای اعضای ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: همه احزاب در طول سال آزادند تا فعالیت سیاسی درون حزبی داشته باشند و فقط اطلاع به فرمانداری کافی است.

وی گفت: برای برگزاری همایش های فراحزبی و بزرگتر از محدوده حزب، احزاب باید از فرمانداری مجوز دریافت کنند.

مقیمی افزود: همایش قرچک ورامین با مجوز فرمانداری برگزار می شد و اختلال در این همایش غیرقانونی بود.

وی با بیان اینکه این همایش به صورت کاملا قانونی برگزار شد اما استثنائا با اختلال مواجه شد، گفت: گزارش تخلفات برگزاری همایش قرچک ورامین برای برخورد قضایی به دستگاه قضا ارجاع شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه حفظ امنیت فعالیت های حزبی که دارای مجوز قانونی هستند برعهده فرمانداری و نیروی انتظامی است، افزود: نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات موظفند گزارش تخلف های زمان برگزاری انتخابات را برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی ارجاع دهند.

معاون وزیر کشور گفت: این‌گونه اختلال ها و ممانعت از برگزاری همایش های قانونی در کل کشور استثناست و به ندرت اتفاق می افتد.