هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

معاون دادستان تهران بابیان اینکه زنجانی را باید سلطان جعل نامید،گفت:زنجانی فیش۲ میلیون تومانی جریمه خود را جعل کرده و به دادگاه داده است که قاضی متوجه شدوبه خاطر این مورد وی رابه ۶ماه حبس و۵۰۰ هزار تومان جریمه محکوم کرد‎.


هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

مشروح جلسه هفدهم؛

وکیل بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود از اتهامات اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض دفاع می‌کند.

وکیل بابک زنجانی: اساسا هیچ یک از چک‌های صادر شده تامین اجتماعی وصول نشده و هیچ شرکتی به موکل واگذار نشده است؛ تفاهم نامه موکل با تامین اجتماعی هیچ وقت عملی نشده است.‎

کوهپایه زاده: بعضا تیترهایی بُلد شده منتشر می شود با عنوان «کمک بابک زنجانی به قطر و عربستان» که بهره‌ای از حقیقت ندارند؛ این تیترها حس وطن دوستی و وطن پرستی را بر می انگیزند؛ می دانند کجا دست بگذارند.‎

نوشته بابک زنجانی به وکیل؛ روخوانی کوهپایه زاده از روی برگه:... دلار امروز 3750 تومان است.

قاضی صلواتی: قیمت دلار ربطی به دفاعیات شما ندارد؛ دفاعیات آقای زنجانی را بدهید خودشان بخوانند.

وکیل بابک زنجانی از دادگاه خواستار صدور رای برائت شد.

پایان دفاعیات وکیل بابک؛ معاون دادستان به دفاع از کیفرخواست می پردازد.‎

نجفی معاون دادستان تهران: ادعا شده در کیفرخواست، تاریخ وقوع جرم و محل آن ذکر نشده؛ کیفرخواست 240 صفحه است و همه موارد در آن قید شده حتی ساعت صدور سوئیفت ها؛ می گویند به متهم تفهیم اتهام در مورد جعل اسناد نشده؛ در جلد 106 صفحه 166 یکی از مواردی که به آقای زنجانی تفهیم شده جعل اسناد هویتی است؛ ایشان ید طولایی در جعل دارد؛ بابک زنجانی را باید سلطان جعل نامید؛ بابک زنجانی فیش 2 میلیون تومانی جریمه خود را جعل کرده و به دادگاه داده است که قاضی متوجه شد و به خاطر این مورد به وی 6 ماه حبس و 500 هزار تومان مجددا محکوم شد‎.

دفاع قاطع معاون دادستان تهران از کیفرخواست و ارائه اسناد متقن صدای بابک زنجانی را در آورد؛

تذکرهای مکرر قاضی صلواتی به بابک زنجانی: اگر سکوت نکنید به وظیفه قانونی خود عمل می کنم؛ آقای زنجانی بدون اجازه صحبت کنید از جلسه اخراج می شوید.‎

نجفی معاون دادستان تهران: شش ماه از تحقیقات گذشته بود که بازپرس پرونده به شرکت آقای زنجانی رفت و کیس‌های کامپیوتر را در زیرزمین کشف کرد؛ پس از آن پرسنل آقای زنجانی به جرم ها اعتراف کردند؛ اینکه آقای کوهپایه زاده طوری وانمود می کنند که انگار با شکنجه از پرسنل اقای زنجانی اقرار گرفته شده است تخطئه دستگاه قضایی است.‎

نجفی: بر حسب تحقیقات بازپرسی و دادسراست که امروز پایه های پوشالی امپراطوری میلیاردر نفتی فرو ریخته است.

15دقیقه تنفس اعلام شد؛‎

معاون دادستان: در این پرونده از بیش از 200 نفر شامل مسئولان، وزیر و رئیس کل سابق بانک مرکزی تحقیق شده‎ است.

نجفی: می‌گویند 660 میلیون یورو در خارج از کشور به پیمانکاران نفت پرداخت شده؛ 300 میلیون یورو از این مبلغ در داخل و معادل ارز وون به پیمانکاران پرداخت شده؛ بابت این کار 20 میلیون یورو کارمزد گرفته شد؛ در زمان تحریم 14 بانک سوئیفت می زدند.‎

نجفی سند دیگری در رد ادعاهای وکیل متهم نفتی در دادگاه رو کرد؛

نجفی با نشان دادن صورتجلسه 14 صفحه ای: این صورتجلسه 14 صفحه ای تفهیم اتهام بازپرس پرونده به بابک زنجانی است؛ متهم در یک صفحه جواب های بی ربط نوشته است و در پایان نوشته شما دستور خدمتگذاری دارید و من جواب شما را نمی دهم.‎

نجفی: متهم گفته کمتر از 40 بار از من بازجویی شده که 20 بار آن غیر حضوری بوده است؛ پرونده بیش از 80هزار برگه دارد؛ متهم در مقطعی که ابعاد پرونده مشخص شد از پاسخ به بازپرس سرباز زد.

پایان هفدهمین جلسه دادگاه متهم نفتی؛ جلسه بعدی یکشنبه هفته آینده.