مراسم امضای هشت سند همکاری بین ایران و مجارستان از دقایقی پیش در مجموعه سعد آباد تهران آغاز شد.

مراسم امضای هشت سند همکاری بین ایران و مجارستان از دقایقی پیش با حضور معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر مجارستان در مجموعه سعد آباد تهران آغاز شد.

یادداشت تفاهم همکاری و رایزنی های سیاسی میان وزارت امورخارجه دو کشور ، موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی، موافقت نامه همکاریهای اقتصادی، مقصدنامه تشویق سرمایه گذاری، یادداشت تفاهم میراث فرهنگی و گردشگری ، برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی ، یادداشت تفاهم همکاری پزشکی و بهداشتی ، و نیز موافقت نامه همکاری در زمینه های فن آوری و ارتباطات؛ اسنادی هستند که بین وزرای مربوط دو کشور به امضا می رسد.