اعضای این سه کمیسیون مشخص شده و هر نماینده صرفا در یکی از این کمیسیون ها حضور خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل سه کمیسیون تلفیق در مجلس برای بررسی «لایحه برنامه ششم توسعه»، « لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» و «دائمی شدن برخی احکام بودجه‌ای» خبر داد.


غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی افزود: اعضای این سه کمیسیون مشخص شده و هر نماینده صرفا در یکی از این کمیسیون ها حضور خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این سه کمیسیون به طور جداگانه و همزمان به فعالیت خواهند پرداخت.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی به طور کامل آماده ارائه لوایح «بودجه 95» و «برنامه ششم توسعه» است تا به محض ارسال آن از جانب دولت کار خود را آغاز کند.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: انتظار داریم دولت بموقع لوایح یاد شده را به مجلس ارسال کند.

طبق ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‏ منظور تنظیم اصول و مفاد «برنامه‌‏های توسعه» و لوایح «بودجه کل کشور» و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوط ازجانب دولت، کمیسیون تلفیق تشکیل می شود.

همچنین طبق آیین نامه دولت موظف است تا 15 آذرماه هر سال، لایحه بودجه کل کشور سال آینده را به مجلس ارائه کند.