سید ضیاء هاشمی در نشست خبری افزود: در این مراسم شماری از دانشجویان به بیان دیدگاه های خود خواهند پرداخت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مراسم دوشنبه ۱۶ آذر با حضور رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.


سید ضیاء هاشمی در نشست خبری افزود: در این مراسم شماری از دانشجویان به بیان دیدگاه های خود خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در این مراسم تعدادی از دانشجویان برتر و برگزیده جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و هنری نیز حضور خواهند داشت؛ گفت: بخشی از این مراسم مستقیم از شبکه های سیما پخش خواهد شد.