ایران بر اساس بند ۹ نقشه راه، در آینده نزدیک به صورت کتبی ارزیابی جامع خود را درباره گزارش مدیرکل به آژانس ارائه خواهد کرد.

نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران بر اساس بند ۹ نقشه راه، در آینده نزدیک به صورت کتبی ارزیابی جامع خود را درباره گزارش مدیرکل به آژانس ارائه خواهد کرد.


رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین افزود: همانگونه که معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز تاکید کرد، اگر چه گزارش در کل حاکی از انحراف نداشتن در برنامه هسته ای ایران و خط بطلانی بر همه ادعاهای 12 سال گذشته مبنی بر وجود یک برنامه سلاح هسته ای در ایران است، برخی نقاط منفی دارد که از نظر ما مردود است، از جمله در بخش جمع بندی نهایی گزارش، ادعاهایی مبنی بر انجام "برخی مطالعات مرتبط" مطرح شده است.

نماینده ایران با تاکید براینکه، ولی حتی برخی ادعاها در همان حد نیز مورد تایید نیست، افزود:ما هم اکنون در حال بررسی دقیق گزارش و تدوین ارزیابی کتبی خود هستیم و بر اساس بند 9 نقشه راه آن را ارائه خواهیم کرد. البته در حال حاضر تمرکز ما معطوف به قطعنامه پیشنهادی 1+5 و بستن موضوع در شورای حکام است.