معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: عملیات اجرایی ساخت 7 هزار و 100 مگاوات بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی و 3 هزار مگاوات نیروگاه جدید که عمده آن را بخش خصوصی می سازد ، امسال آغاز می شود

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: عملیات اجرایی ساخت 7 هزار و 100 مگاوات بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی و 3 هزار مگاوات نیروگاه جدید که عمده آن را بخش خصوصی می سازد ، امسال آغاز می شود. هوشنگ فلاحتیان در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ساخت 7 هزار و 100 مگاوات نیروگاه جدید سه سال به طول می انجامد ، افزود: برای ساخت آن 6 میلیارد یورو یا 24 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی هزینه خواهد شد و برای 3 هزار مگاوات باقیمانده هزار و 800 میلیون یورو منظور خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از سال 95 دو هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی افزوده می شود ، گفت: نیروگاه بهبهان ، بخش بخار نیروگاه کهنوج ، نیروگاه یزد ، سیمره ، رودبار لرستان و تعدادی از نیروگاه های بادی و پراکنده تا قبل از سال 95 وارد مدار می شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود : کاهش تلفات برق در بخش توزیع در دستور کار این وزارتخانه است و پارسال تلفات برق از 15 درصد به 12 و 8 دهم درصد رسید و قرار است تا پایان امسال یک یا دو درصد دیگر این تلفات کاهش یابد.
وی انتقال فناوری توربین کلاس اف را که راندمان 55 درصد دارد ، از برنامه های امسال وزارت نیرو در بخش صنعت برق اعلام کرد و گفت : نیروگاه های جدید سیکل ترکیبی موظف به استفاده از این توربین هاست.
فلاحتیان همچنین ساماندهی اقتصاد برق و اصلاح ساختار برق را از مواردی دانست که امسال در دستور کار وزارت نیرو است.