خیرخواهی آقای حداد عادل حدود دو هفته روی زمین ماند.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جبهه رهروان و اصولگرایان می‌توانند با هم تشریک مساعی داشته باشندگفت: آقای حداد عادل به آقای لاریجانی پیغام دادند در راستای وحدت اصولگرایان صلاح نیست من با شما رقابت کنم.

علیرضا زاکانی درحاشیه میزگرد مشق غیرت، بازرسی و بازجویی ممنوع درباره اظهارات دیروز کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان مجلس و تلاش فراکسیون اصولگرایان برای اتحاد دو فراکسیون به منظور ارائه فهرست واحد در انتخابات هیات رئیسه گفت: تحلیلی در فراکسیون اصولگرایان و شخص آقای حداد عادل وجود داشت که با توجه به سال پایانی مجلس دهم و انتخابات پیش‌رو و ضرورت همدلی و همزبانی که به نوعی تجلی آن باید در مجلس و میان نمایندگان مشخص باشد، این پیشنهاد را به دوستان رهروان بدهیم که برای انتخابات هیات رئیسه، فهرست واحدی ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه البته یکی از مولفه‌های فهرست واحد، ابقای هیات رئیسه فعلی بود افزود:‌ آقای حداد عادل در راستای وحدت اصولگرایی پیغامی به آقای لاریجانی دادند مبنی براینکه صلاح نیست من با شما رقابت کنم درحالی که شرایط رقابت نسبت به گذشته خیلی بهتر است.
زاکانی تصریح کرد: آقای حداد عادل این پیشنهاد را به آقای جلالی دادند که با آقای لاریجانی صحبت کنند البته این پیشنهاد آقای حداد عادل مبنی بر اینکه ضرورتی بر رقابت وجود ندارد از طریق آقای باهنر نیز به آقای لاریجانی گفته شده بود.
وی افزود: دو هفته قبل این پیشنهاد داده شد و آقای حداد عادل با لاریجانی دیدار کرد اما هنوز جواب روشنی از فراکسیون رهروان شنیده نشده است.
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: عصر روز شنبه قرار بود آقای جلالی با آقای حداد عادل جلسه داشته باشد که مسئول دفتر آقای حداد به آقای جلالی گفت اگر امکان دارد جلسه با 30 دقیقه تاخیر شروع شود که آقای جلالی گفت وقت بنده محدود است که بعد مسئول دفتر آقای حداد عادل گفت پس جلسه راس همان ساعت شروع شود که آقای جلالی استنکاف کرد و گفت فردا در صحن مجلس صحبت می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: خیرخواهی آقای حداد عادل حدود دو هفته روی زمین ماند. علاوه بر این فراکسیون رهروان در مجلس اعلام می‌کردند ما خودمان گزینه داریم و گزینه هایمان را می‌خواهیم مطرح کنیم و هیات رئیسه فعلی را نیز قبول نداریم.
زاکانی با بیان اینکه حرف آقای حدادعادل این نبود که هیات رئیسه کنونی بدون مشکل است ادامه داد: وقتی مصاحبه‌های آقای جلالی مطرح شد برخی نمایندگان تعجب کردند که چگونه از یک طرف خیرخواهی صورت می‌گیرد اما از طرف دیگر آقایان نکاتی را بیان می‌کنند که گویی دارند روی جریان اصولگرایی عملیات روانی راه می‌اندازند تا در فراکسیون تفرقه بیندازند.
وی با اشاره به مطرح شدن سه گزینه در جلسه‌ای که در شورای مرکزی فراکسیون داشتند گفت: این سه گزینه بدین صورت بود که یا لیست واحدی بدهیم، یا لیست مستقل و یا ترکیبی که در آن پیام وحدت وحود داشته باشد. اگر جایی هم که اشکال می‌دانیم با رقابتی که ایجاد می‌کنیم این اشکال را به حداقل برسانیم که این مصوبه جلسه بود اما باز شنیدم آقای جلالی مصاحبه‌ای کردند که گویی مشکلات معطوف به فراکسیون اصولگرایان است.
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه گفت: اصلاً این گونه نیست ما از ابتدا به دنبال وحدت بودیم. ما منادی تفاهم بودیم اما دوستان از ابتدای مجلس گفتند ما تفاهم نمی‌کنیم. ما خواهان تفاهم هستیم اما از دوستان گله می‌کنیم که در رسانه‌ها مطالبی بیان می‌کنند که با واقعیت‌های مجلس متفاوت است.
زاکانی اضافه کرد: می‌خواهند با پیشنهادهای دقیق، منطقی و اصولگرایی فراکسیون اصولگرایان مجلس برخورد سیاسی کنند.
وی همچنین گفت: نرمشی که ما تا به امروز نشان دادیم این بوده است که ما بیاییم هرچه که همه اصولگرایان پذیرفتند بپذیریم. دوستان می‌گفتند همه مجلس اصولگراست. این درحالی بود که ما می‌گفتیم که در مجلس اصولگرایان شناسنامه‌داری نیز وجود دارند اما دوستان زیر بار این حرف نمی‌رفتند و این را موکول به رای‌گیری در صحن می‌کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: برای هیات رئیسه قصد داشتیم طبق روال مجلس گذشته در فراکسیون اصولگرایان رای‌گیری کنیم و در صحن کسی نامزد نشود اما دوستان فراکسیون رهروان قائل به این موضوع نبودند و تلاش داشتند رقابت برای هیات رئیسه را به صحن بکشانند.
زاکانی با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان با رئیس‌جمهور و وزرا گفت: یکی از نکات تعجب‌آور این بود که فراکسیون اصلاح‌طلبان یک شبه پیدا و نماینده آنها به عنوان نماینده رسمی اصلاح‌طلبان توسط هیات رئیسه اعلام شد و در آن جلسه سخنرانی کرد.
وی با زشت خواندن برخوردهای دوگانه گفت: دوستان یک جا عنوان می‌کنند همه نمایندگان یک طیف هستند اما یک دفعه به جایی می‌رسیم که 8 نفر هم می‌توانند فراکسیون داشته باشند.