رئیس جمهور قرار است پیش از حضور در جمع دانشجویان در جمع اعضای هیئت امناء و هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شریف حاضر شود.

رئیس جمهور قرار است پیش از حضور در جمع دانشجویان در جمع اعضای هیئت امناء و هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شریف حاضر شود.


در این نشست اعضای هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شریف گزارشی از فعالیت های این دانشگاه به رئیس جمهور ارائه خواهند کرد.

در این نشست صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم نیز حضور دارند.

رئیس جمهور قرار است پس از این نشست در مراسم گرامیداشت 16 آذر این دانشگاه سخنرانی کند.